เลือกตั้งชุมชน ทน.เชียงใหม่วุ่น ร้อง “อนุทิน” ตรวจสอบ ชี้ถูกนักการเมือง ชี้นำ ยุยง แทรกแซง แบ่ง กก.ชุมชน ลงสมัครแข่งขันเอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุเวช สุภาษิต ตัวแทนแขวงกาวิละ ในฐานะประธานชุมชนการเคหะ เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนแขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย กว่า 70 คน ได้แถลงข่าวจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ว่าได้ตั้งข้อสังเกต การจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่ชอบมาพากล เนื่องจากได้เลื่อนเลือกตั้งจากตุลาคม ปีที่แล้ว โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ชุมชนทราบ มีการแบ่งเขตชุมชนใหม่ ซึ่งมี 101 ชุมชน ทำให้คณะกรรมการชุมชน หรือผู้มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งบางแห่ง มีรายชื่อตกหล่น ทำให่เสียสิทธิการสมัครดังกล่าว

“ประเด็นสำคัญมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท ) บางราย ชี้นำ ยุยง และแทรกแซงเลือกตั้งโดยจัดตั้งหรือแบ่งคณะกรรมการชุมชนลงสมัครแข่งขันกันเอง บางชุมชนมีทีมลงสมัคร 3-4 ทีม ทำให้เกิดแตกแยกไม่สามัคคี และปรองดองเหมือนเดิมอาจส่งผลให้เลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้” นายสุเวช กล่าว

ดังนั้นเรียกร้องนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษาและสื่อมวลชน เข้าาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อจัดเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ขัดระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อาสาสมัคร จิตอาสา สังเกตการณ์เลือกตั้งดังกล่าว เพื่อป้องกันบัตรเขย่งหรือบัตรผี ที่ใช้ลงคะแนนสวมสิทธิผู้อื่น เชื่อว่าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และยอมรับผลเลือกตั้งได้

ต่อมานายสุเวช ได้เป็นตัวแทน 4 แขวง ยื่นหนังสือแก่ตัวแทนสื่อมวลชนที่ไปร่วมแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อส่งผ่านไปยังสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป