ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนแจกข้าวสาร 775 ครัวเรือนเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้อดีตนายกทักษิณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ หมู่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายศรรัก มาลัยทอง หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อประชาชนบางปะกงได้ดำเนินการนำข้าวสารถุงละ 5 โล มอบแก่ชาวบ้านผูยากไร้จำนวน 775 ครัวเรือนโดยมีนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้เป็นตัวแทนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารแก่ชาวบ้าน โดยมีคณะทำงานร่วมแจกจ่ายข้าวสารประกอบไปด้วย นางสาวอรัญญา มณีแจ่ม คณะทำงานนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

นายศรรัก มาลัยทอง หน้าศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ.ปทุมธานี กล่าวว่าการประกอบพิธีทำบุญแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้จำนาน 775 ครัวเรือนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อไล่พระเคราะห์และเสริมบารมีให้กับอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร เนื่องในโอกาสที่ได้พักโทษ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ต้องขอบคุณท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มอบหมายให้ท่านพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มาเป็นประธานมอบข้าวสารในวันนี้ โดยงานนี้เป็นงานของภาคประขาชนที่มีความรักความศัทธาต่ออดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ที่ท่านทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและประชาชน จนประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ขณะนั้นจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา

ณรงค์ศักดิ์ น้ำจันทร์ // รายงาน