“จักรพล” เผย “เศรษฐา” สร้างโมเดลเชียงใหม่ เป็นต้นแบบแก้ PM 2 5 เผย พ.ร.บ.อากาศสะอาด มีนัยยะสำคัญเก็บภาษีบาป จากแหล่งกำเนิดมลพิษโดยตรง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2667 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญบัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพืออากาศสะอาด พ.ศ….ได้เยี่ยมชมร้าน Cafe de Sot ซึ่งเป็นร้านกาแฟและอาหารของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียน ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ไปเป็นของฝากและของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้นายจักรพล ได้ให้สัมภาษณ์ กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาาการกระทรวงการคลัง ยกย่องและชูเชียงใหม่ เป็นต้นแบบหรือโมเดล แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ว่า ค่า AQI จากการเผาลดลงมาก เมื่อเทียบปีแล้ว เป็นผลมาจากนายกรัฐมนตรี ได้สร้างโมเดลบูรณาการทุกภาคส่วน และติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครอง ประกาศและสั่งห้ามเผาเด็ดขาด ทำให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้นายเศรษฐา ได้ติดตามปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคกลาง ที่กรมควบคุมมลพิษร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรัว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผบ.ทบ.แล้วโดยให้ใช้โมเดลของเชียงใหม่ แก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคใต้ ตามลำดับ เพื่อควบคุมจัดการหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ภายในประเทศส่วนหมอกควันข้ามชาติ ต้องพูดคุยระดับทวิภาคีระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ เนื่องจากกระทบเศรษฐกิจ การค้า ลงทุน และท่องเที่ยวด้วย

นายจักรพล กล่าวอีกว่า ได้รับมือเพื่อแก้หมอกควันและฝุ่น 2 นัยยะ คือ ได้ประชุมคณะกรรมการฝุ่น PM 2.5 แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 4 ครั้งแล้ว ส่วน  กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ได้ประชุมพิจารณากฎหมายดังกล่าว 25 มาตราจาก 181 มาตราแล้ว ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 11 เดือน หรือไตรมาสที่ 4 ปีนี้เพื่อนำไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้

“การถอดโมเดล หรือบทเรีบน แก้ฝุ่นควัน อยู่ที่บริบทและสภาพพื้นที่ ที่มีความต่างกัน เพื่อบริหารจัดการและควบคุมการเผาในพื้นที่อย่างเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องเป็นโมเดลให้ใคร ซึ่งเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัด หรือพื้นที่นำรองเท่านั้น ที่สามารถแก้ปัญหาทั้ง 25 อำเภอได้ ซึ่งรัฐส่งเสริมการปลูกกาแฟพรีเมี่ยม ชาเกรดเอ พืชผักผลไม้อินทรีย์ แทนปลูกข้าวโพดพืชเชิงเดี่ยว เพื่อสร้างทางเลือก เพิ่มรายได้เกษตรกร และแก้ปัญหาอย่างยั่งยิน” นายจักรพล กล่าว

ส่วน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ถ้าแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ ช่วยควบคุมการผลิตแบบมีพันธสัญญา หรือคอนเทคฟาร์มมิ่งได้ พร้อมเพิ่มโทษผู้ก่อมลพิษ หรือเก็บภาษีบาปมากขึ้น จากแหล่งกำเนิดหรือเกิดมลพิษดังกล่าว โดยศึกษากฎหมาย และเทียบเคียงแนวทางปฏิบัติของสิงคโปร์ ปักกิ่ง ลอนดอน ฝรั่งเศสและมาเลเซีย ที่ออกกฏหมายดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ ซึ่งมีเป้าหมายลดจุดความร้อน หรือฮอตสปอตข้ามพรมแดน และนำไปสู่ห้องปลอดฝุ่นด้วย

นายจักรพล กล่าวอีกว่า ในช่วงปลายปีนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมแก้ PM 2.5 ระดับประเทศ โดยเชิญเมียร์มา ลาว จีน และอาเซียน มาร่วมประชุมที่เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยินต่อไป