โครงการ”แบ่งปันให้น้อง”ปีที่ 4

TALKNEWSONLINE.COM ร่วมกับ กลุ่มสื่อมวลชนจิตอาสา กลุ่มวัยรุ่นจิตอาสา และ มูลนิธิวัดพระธรรมกายโดยนายองอาจ ธรรมนิทา ได้กำหนดจัดโครงการ “แบ่งปันให้น้อง” ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 ก.พ.67 นี้ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค้านการศึกษา แก่ โรงเรียนบ้านคลองบง และ โรงเรียนบ้านคลองบง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่ด้วยโอกาสและฐานะยากจนจำนวน 230 คน ที่เป็นโรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนโดยภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของเล่นให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน

โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้ใจบุญประกอบด้วย วัดพระธรรมกาย พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระใบฎีกาสุเทพ ฐิตพโล เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ พระอธิการยุทธนา ฐิติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์คลอง12 นายสุภาพ ระดมเล็ก นายก อบต.ลำลูกกา รศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย นายยุงยุทธ หว่างปัญญา นายก อบต.บึงคอไห นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว บริษัทสมอทอง จำกัด บริษัท เอ อาร์มี่ จำกัด และ น.ส.ณัฐวดี สุขสำราญ (เชอรี่)เจ้าของร้านโรสช้อป กรุงเทพ โดยโครงการดังกล่าวทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจุดโครงการมาแล้วเป็นปีที่ 4 แล้ว