บิ๊ก คาเมร่า เลือกเพาะช่าง เปิดตัว “สานฝันปันความรู้” มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สตูดิโอไลฟ์ ส่งเสริมการศึกษาด้านการถ่ายภาพ

บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผุดโครงการ “สานฝันปันความรู้” สนับสนุนการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนชุดอุปกรณ์สตูดิโอพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมโสต 2 อาคารจุฑาธุช วิทยาลัยเพาะช่าง

โครงการสานฝันปันความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความรู้ให้กับเยาวชนในด้านการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ การสร้างคอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่สร้างสรรค์ผลงานจากภาพและวิดีโอรวมถึงสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจนส่งผลถึงระดับอาชีพในอนาคต โดยในปี 2566-2567 ได้ทำความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ผศ.สุรัฐ บุญทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวขอบคุณที่บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาและมอบชุดสตูดิโอไลฟ์แก่สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพรวมทั้งจัดทีมงานมาถ่ายทอดสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ชุดดังกล่าว ผศ.สุรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนที่มีความคล่องตัว มีองค์ความรู้เข้ามาสนับสนุนการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษามักจะมีข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะด้านการถ่ายภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้การสนับสนุนวิทยาลัยเพาะช่างอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

การมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีนั้น มีการประเมินและคัดเลือกร่วมกันระหว่างสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพและบิ๊กคาเมร่า โดยประเมินจาก ความมีจิตอาสา พฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ ผลการเรียน และผลงานด้านการถ่ายภาพ โดยมีผู้ผ่านการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย ได้แก่ น.ส อรจิรา รุจิรมย์ เกรดเฉลี่ย 3.72 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายณัฎฐ์พงษ์ กันเชียง เกรดเฉลี่ย 3.42 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายปวรุตม์ พงศ์ขจร เกรดเฉลี่ย 3.70 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวนุสบา แย้มชื่น เกรดเฉลี่ย 3.34 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวพรรณปพร นกนอก เกรดเฉลี่ย 3.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ

โดยพิธีมอบทุนการศึกษาได้รับเกียรติ จากคุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้มอบชุดอุปกรณ์สตูดิโอไลฟ์ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร คุณสรจรส ฐิติเวส Product and Branding Manager COB Media Company Limited คุณอาทิตย์ คงอนุวัฒน์ Marketing Manager The Digital STM Limited Partnership ดร. นิวรรณ เตือนใจยา และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นอกจากพิธีมอบทุนและมอบอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ทีมงานจากบิ๊กคาเมร่า ยังได้จัดให้มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ และฝึกการใช้งานชุดสตูดิโอไลฟ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์นำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

BIGcamera #สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

โรงเรียนเพาะช่าง #photosure #PhotoPohchang #Pohchang #Photoactivities #เรียนถ่ายภาพ #เรียนเพาะช่าง #เรียนโฟโต้ #เรียนถ่ายภาพเพาะช่าง #ภาพถ่ายเพาะช่าง #เรียนถ่ายภาพปริญญาตรี #เรียนปริญญาตรี