หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไลน์, ข่าวพิมพ์ไทย, pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
ทีพีไอ
วันที่

เว็บวัดท่าซุง
ต้านทุรจิต กับ ส.ท.ช.
เรื่องผีๆกฏของกรรมสาระน่ารู้

"ห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยอินเดียนน่าจมลงในดิน 1 นิ้วทุกปี เพราะวิศวกรลืมคำนวณถึงน้ำหนักหนังสือ..ทำไปได้ "

Thai WikiPedia


หมวดหมู่ :: ข่าวแรงงาน และ รัฐวิสาหกิจส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ผู้ประกอบการพอใจ ก.แรงงาน แจงชัดเจน กรณีแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าวระยะผ่อนผัน พร้อมเปิดศูนย์ฯ 99 แห่งทั่วประเทศ

อัฟเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา : 12:50:49

ผู้ประกอบการพอใจ ก.แรงงาน แจงชัดเจน กรณีแนวปฏิบัติจ้างต่างด้าวระยะผ่อนผัน พร้อมเปิดศูนย์ฯ 99 แห่งทั่วประเทศ

         พิมพ์ไทยออนไลน์ // ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงแนวปฏิบัติการจ้างต่างด้าวให้ถูกต้อง ระยะผ่อนผัน 180 วัน   แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทุกกลุ่มพอใจพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 99 แห่งทั่วประเทศ
 
        นางเพชรรัตน์  สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ก.ค. 60) หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  ได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ มาพบปะเพื่อชี้แจง รับฟังข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมภัตตาคารไทย  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา สาขาปราจีนบุรี  และสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย  โดยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวภายหลังการประชุมหารือว่า “ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อขยายระยะเวลา การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกไป 180 วัน ใน 4 มาตรา กระทรวงแรงงานจึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ  ให้ทราบแนวปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในระยะผ่อนผันนี้  โดยแบ่งดำเนินการออกเป็น  3  กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มแรก แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม  นายจ้างรายใหม่สามารถยื่นเอกสารแจ้งขอเปลี่ยนนายจ้างได้ทันที  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  กลุ่มที่สอง แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) แต่ไม่ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางาน ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน  กลุ่มที่สาม แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่มีเอกสาร กระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทั่วประเทศ รองรับการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดผลดีต่อประเทศ”
 
        นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 99 แห่ง ทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งเปิดให้ยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนายจ้างต้องเตรียมเอกสารพร้อมภาพถ่ายลูกจ้างต่างด้าวให้พร้อม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะออกใบรับเอกสารให้ และรอรับการติดต่อให้พาลูกจ้างต่างด้าวมาผ่านการคัดกรองก่อนออกเอกสารให้ไปจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือรับรองตัวบุคคล (Certificate Of Identity) เพื่อมาดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ หากเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สามารถไปทำหนังสือรับรองตัวบุคคลได้ที่ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง  สมุทรปราการ ระนอง ตาก และเชียงราย โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ  ส่วนแรงงานสัญชาติลาว และกัมพูชา กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการเจรจาให้แรงงานได้รับความสะดวกในการหนังสือรับรองตัวบุคคลโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เช่นเดียวกัน สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694

 

 

hots2 ©

 
pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที

pimthaionline, pimthaionline.net, pimthaionline.com, หนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย, พิมพ์ไทยออนไลน์, สำนักข่าว, สำนักข่าวพิมพ์ไทยออนไล,น์ ข่าวพิมพ์ไท,ย pimthai, สื่อมวลชน, สทช, ส.ท.ช., เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ, ยื่นหนังสือ, ปูนทีพีไอ, TPI, polene, ณัชพล, โรจน์ถาวร, ประธานเครือข่าย, สหภาพ, แรงงาน, ข่าวแรงงาน, ข่าวสหภาพ